EASi toetus

OÜ DECORETER ON SAANUD TOETUSE EAS-ILT

Projekt EU50630 – ALPAKA arenguplaan etapp I 14.07.2016-31.12.2017.
Projekti eesmärgiks ALPAKA kaubamärgi tutvustamine välisturgudel, osalemine välismessidel, uutele moetoodete kollektsioonidele uute turunduskanalite väljatöötamine. Projekti maksimaalne toetussumma on 98100 eurot.

Projekt EU51525 – ALPAKA moeeksport 01.06.2017-31.05.2018.
Projekti eesmärgiks on uue ALPAKA moekollektsiooni ekspordi arendamine. Eesmärgid on tutvustada ALPAKA moekollektsiooni võimalikele ostjatele Prantsusmaal, USA-s ja Jaapanis. Projekti maksimaalne toetussumma on 46850 eurot.

Projekt EU52384 – Decoreter OÜ arenguplaan etapp II 14.05.2018- 31.10.2019.
Projekti eesmärgiks on kaasa aidata ettevõtte arenguplaanis seatud strateegiliste eesmärkide saavutamisele. Projekti läbiviimine annab võimaluse osaleda rohkematel rahvusvahelistel messidel, võtta tööle turundusspetsialist, luua uusi ja kvaliteetseid turundusmaterjale, aidata kaasa uute kollektsioonide loomisele ja tootevaliku laiendamisele. Projekti maksimaalne toetussumma on 127 800 eurot.

Projekt 2014-2020.5.03.22-0364 – Decoreter OÜ loomemajanduse arenguprojekt 09.03.2022-15.07.2023
Projekti eesmärgiks on analüüsida ettevõtte toodete ja tootmise keskkonnamõju ja kestlikkust, leida kohad mida ja kuidas paremini teha ning viia sisse rohepööre. Projekti läbiviimine annab võimaluse jääda truuks oma keskkonnaalastele väärtustele, kuivõrd läbiviidava analüüsi tulemusena saame reaalsed sõltumatud andmed, mille põhjal luua vastava strateegia nii rohepööres kui ka sisuloomeks ja turunduseks. Projekti tulemusel kasvab ettevõtte käive ja seda peamiselt eksportturgudel. Projekti maksimaalne toetussumma on 70 200 eurot.