Meie väärtused

Kõigis oma tegemistes
juhindume kolmest põhiväärtusest – austus, hoolimine ja pühendumus.

and commitment.

Austus 

Juhindume austusest materjalide ja nende päritolu vastu. Väärtustame inimeste õiguseid ja heaolu ning võtame vastutuse õiglase töökeskkonna loomise eest oma töötajatele. Teeme koostööd väikeste kogukondade ja farmeritega Peruus, et tagada loomade heaolu. 

Hoolimine

See on enamat kui väljakutse, see on meie kirg. Soov luua ilusaid esemeid ja inspireerida inimesi looma emotsionaalne side selle erakordse materjaliga just nagu meiegi oleme seda teinud. Kirg edendada teadlikku ja jätkusuutlikku tarbimist läbi hoolega valmistatud kõrgkvaliteetsete esemete. Pühendumus

Meie tugevus peitub kogukondades, kellega töötame. Oleme pühendunud eetiliste ja õiglaste tingimuste tagamisele. Vähendame oma ökoloogilist jalajälge tänu teadlikule panusele leida jätkusuutlikumaid lahendusi. Hoiame oma kliente ja loome neile tooteid, mis kannavad edasi väärtust, pühendumust ja sihti.